செய்தி

Explore the Healing Powers of Avarampoo

Explore the Healing Powers of Avarampoo

Avarampoo, also known as Tanner's Cassia or Senna auriculata, is a golden-yellow flower native to India. Renowned for its various therapeutic properties, this botanical gem has been a staple in...

Explore the Healing Powers of Avarampoo

Avarampoo, also known as Tanner's Cassia or Senna auriculata, is a golden-yellow flower native to India. Renowned for its various therapeutic properties, this botanical gem has been a staple in...

Steaming Stories: Unveiling the Tradition of Chettinad Idli Pots

Steaming Stories: Unveiling the Tradition of Ch...

In the Chettinad, where culinary traditions are as rich as the taste, there exists a unique way of making idlis and a vessel that plays an important role in crafting...

Steaming Stories: Unveiling the Tradition of Ch...

In the Chettinad, where culinary traditions are as rich as the taste, there exists a unique way of making idlis and a vessel that plays an important role in crafting...

Buy Loofah online

லூஃபா என்றால் என்ன?

லூஃபா என்பது ஆங்கிலத்தில் Ridge gourd என்று அறியப்படும் லுஃபா செடியின் பழத்தின் உலர்ந்த நார்ச்சத்து எலும்புக்கூட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு இயற்கையான உரித்தல் கடற்பாசி ஆகும். Loofahs என்பது ஒரு பிரபலமான ஷவர் துணைப் பொருளாகும் அவை சமையலறைகளில் பாத்திரங்களைக் கழுவுவதற்கும்...

லூஃபா என்றால் என்ன?

லூஃபா என்பது ஆங்கிலத்தில் Ridge gourd என்று அறியப்படும் லுஃபா செடியின் பழத்தின் உலர்ந்த நார்ச்சத்து எலும்புக்கூட்டிலிருந்து தயாரிக்கப்படும் ஒரு இயற்கையான உரித்தல் கடற்பாசி ஆகும். Loofahs என்பது ஒரு பிரபலமான ஷவர் துணைப் பொருளாகும் அவை சமையலறைகளில் பாத்திரங்களைக் கழுவுவதற்கும்...

Sambar Powder vs. Kulambu Masala Powder: What's the Difference?

சாம்பார் பொடி vs குழம்பு மசாலா பொடி: என்ன வித்த...

சாம்பார் மற்றும் குழம்பு ஆகியவை தென்னிந்திய உணவு வகைகளில் மிகவும் பிரபலமான இரண்டு பக்க உணவுகள். அவை இரண்டும் பலவிதமான காய்கறிகளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் பயன்படுத்தப்படும் மசாலாப் பொருட்களின் குறிப்பிட்ட கலவை இரண்டு உணவுகளுக்கு இடையில் சிறிது வேறுபடுகிறது. சாம்பார்...

சாம்பார் பொடி vs குழம்பு மசாலா பொடி: என்ன வித்த...

சாம்பார் மற்றும் குழம்பு ஆகியவை தென்னிந்திய உணவு வகைகளில் மிகவும் பிரபலமான இரண்டு பக்க உணவுகள். அவை இரண்டும் பலவிதமான காய்கறிகளைக் கொண்டு தயாரிக்கப்படுகின்றன, ஆனால் பயன்படுத்தப்படும் மசாலாப் பொருட்களின் குறிப்பிட்ட கலவை இரண்டு உணவுகளுக்கு இடையில் சிறிது வேறுபடுகிறது. சாம்பார்...

Pillayarpatti Mothagam The Divine Delight

பிள்ளையார்பட்டி மோதகம்: தெய்வீக இன்பம்

பிள்ளையார்பட்டி தமிழ்நாட்டில் காரைக்குடிக்கு அருகில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம். பிள்ளையார்பட்டி என்பது அருகிலிருந்தும் தொலைதூரத்திலிருந்தும் வரும் பக்தர்களின் மனதைக் கொள்ளை கொள்ளும் தெய்வீக இன்பம். விநாயகப் பெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த பழமையான கோவில் வழிபாட்டு தலமாக மட்டுமல்லாமல், வளமான கலாச்சார...

பிள்ளையார்பட்டி மோதகம்: தெய்வீக இன்பம்

பிள்ளையார்பட்டி தமிழ்நாட்டில் காரைக்குடிக்கு அருகில் உள்ள ஒரு சிறிய கிராமம். பிள்ளையார்பட்டி என்பது அருகிலிருந்தும் தொலைதூரத்திலிருந்தும் வரும் பக்தர்களின் மனதைக் கொள்ளை கொள்ளும் தெய்வீக இன்பம். விநாயகப் பெருமானுக்கு அர்ப்பணிக்கப்பட்ட இந்த பழமையான கோவில் வழிபாட்டு தலமாக மட்டுமல்லாமல், வளமான கலாச்சார...

Step-by-Step Mothagam Recipe: A Traditional South Indian Delight!

படிப்படியான மோதகம் செய்முறை: ஒரு பாரம்பரிய தென்...

பாரம்பரிய தென்னிந்திய இன்பமான, சுவைகள் மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எங்களின் படிப்படியான மோதகம் செய்முறையுடன் உங்கள் சுவை மொட்டுகளுக்கு விருந்தளிக்க தயாராகுங்கள். மோதகம் என்பது விநாயகர் சதுர்த்தி போன்ற பண்டிகைகளின் போது செய்யப்படும் இனிப்பு அரிசி உருண்டையாகும். மோதகம் பொதுவாக...

படிப்படியான மோதகம் செய்முறை: ஒரு பாரம்பரிய தென்...

பாரம்பரிய தென்னிந்திய இன்பமான, சுவைகள் மற்றும் கலாச்சார முக்கியத்துவம் வாய்ந்த எங்களின் படிப்படியான மோதகம் செய்முறையுடன் உங்கள் சுவை மொட்டுகளுக்கு விருந்தளிக்க தயாராகுங்கள். மோதகம் என்பது விநாயகர் சதுர்த்தி போன்ற பண்டிகைகளின் போது செய்யப்படும் இனிப்பு அரிசி உருண்டையாகும். மோதகம் பொதுவாக...