தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Steel Meals Plate Big | Steel dinner Plate Spl

Steel Meals Plate Big | Steel dinner Plate Spl

வழக்கமான விலை Rs. 420.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 420.00
விற்பனை Sold out
Shipping calculated at checkout.

Treat yourself to a metallic feast with this Steel Meals Plate Big, perfect for those with a taste for something a bit more "heavy metal"! Built with strong and sturdy stainless steel, this dinner plate is sure to last you many meals, giving you one less thing to worry about. Thanks to its sleek design, it'll look great on any table, so get ready for a feast fit for a rockstar!

Big size plates measuring 1.5 inches high, 11 inches in diameter and 480g in weight.

View full details