தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 5

Kitchen Masala Box Steel | Masala Dabba

Kitchen Masala Box Steel | Masala Dabba

வழக்கமான விலை Rs. 590.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 590.00
விற்பனை Sold out
Shipping calculated at checkout.
Size

Spice up your cooking with the Kitchen Masala Box Steel, also known as the Masala Dabba! Made with high quality Salem stainless steel. Three variants are available namely - Small, Medium & Large.

This must-have for every Indian kitchen keeps all your spices organized and easily accessible. Stay organized and add a dash of flavor to your meals!

Large

Height =3inch
Dia = 9 inch
Weight = 1100g

Medium
Height = 2.5 inch
Dia = 8 inch
Weight =900g

Small

Height = 2 inch
Dia = 7 inch
Weight =750g

View full details

Cup difference

Small variant's cup can hold 65gms of Urad Dal.

Medium variant's cup can hold 100gms of Urad Dal.

Large variant's cup can hold 140gms of Urad Dal

Whats included

It contains a lid, separating plate with a knob to lift it and 7 cups which vary based on the size of the box. Spoon and other small equipments can be place in the separating plate. Made with high quality Salem stainless steel