தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 5

Idli steamer Set Small with Idiyappam Steamer (5 Idlis)

Idli steamer Set Small with Idiyappam Steamer (5 Idlis)

வழக்கமான விலை Rs. 1,950.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 1,950.00
விற்பனை Sold out
Shipping calculated at checkout.

Indulge in idli perfection with this small single-plate steamer! Perfect for a small family or a super fan of idli, it comes with 5 idli slots and an apt size Idiyappam steamer so you can make the perfect batch of idli and idiyappam every time! Let the steamy good times roll!

Pan = H -4 inch , D -10inch, W-580g

Plate= H -1inch , D -9 inch, W-250g

Lid = H -4.5inch , D -10 inch, W-300g
Steamer plate = H = 1inch , D - 9.5 inch , W = 225g

Total Weight =1365g

More Product options:

Idli Cloth

idli steamer  Small (4 Idli)

Idli steamer Set Small with Idiyappam Steamer (4 Idli)

idli steamer  Small (5 Idlis)

Idli Maker Medium (7 Idlis)

Idli Maker Big (12 Idlis)

Idli Steamer Plate 5 Idli

Idli Steamer Plate 7 Idli

Idiyappam Steamer Plate Small

 Idiyappam Steamer Big | Idiyappam Plate for 5 Idli PotWatch our Videos:

  Soft Idli tips | Soft Idli Recipe In Tamil 

Soft idli Recipe with tips and tricks 

Soft idli batter recipe in mixie | Soft idli batter 

 

View full details