தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 3

Chappathi Box in Stainless Steel

Chappathi Box in Stainless Steel

வழக்கமான விலை Rs. 360.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 360.00
விற்பனை Sold out
Shipping calculated at checkout.

Introducing the Chappathi Box in Stainless Steel, a must-have for any kitchen! Keep your chappathis warm and fresh in style. Say goodbye to soggy chappathis and hello to deliciousness. Perfect for meal prep or leftovers. Upgrade your kitchen game today!

Dia = 5inch, Height =2inch and Weight =320g.

View full details