தயாரிப்பு தகவலுக்கு செல்க
1 இன் 1

Multani Mitti Face Wash

Multani Mitti Face Wash

வழக்கமான விலை Rs. 230.00
வழக்கமான விலை விற்பனை விலை Rs. 230.00
விற்பனை Sold out
Shipping calculated at checkout.
weight

Get glowing skin with Annams Multani Mitti face wash! This unique product harnesses the power of natural ingredients to give you a radiant complexion. Formulated with Multani Mitti, it leaves your skin feeling clean, smooth, and refreshed. Say goodbye to dull skin and hello to a healthy glow.

View full details