தொடர்பு கொள்ளவும்

அன்னம் கடை
எண்: 7, பிளாட் எண்: 18,
8வது குறுக்குத் தெரு,
ராம் நகர் தெற்கு,
மடிப்பாக்கம்,
சென்னை – 600091, தமிழ்நாடு, இந்தியா,
அஞ்சல்: annamsrecipesshop@gmail.com
வாட்ஸ்அப்: 9025948399

Contact form